Petak, 27 Veljača 2015
Položaj igrača na prijemu servisa
Autor Uredništvo    Utorak, 25 Siječanj 2011 13:16   
Jedini mogući format prijema u odbojci na pijesku je „prijem sa dva igrača“. Teoretski moguće je da u prijemu sudjeluje samo jedan igrač ako protivnički par servira skyball jer lopta ima vrlo visoku vertikalnu putanju tako da brzina igrača na prijemu nije odlučujući faktor već je to sposobnost jednog igrača da prima skyball servise značajno bolje od suigrača.
Položaj igrača na prijemu odgovara prikazu na slici (Fig.12a). Ako protivnik servira sa sredine, svaki igrač odgovoran je za svoju polovicu terena. Ukoliko protivnik servira sa desne strane osnovne linije, odgovornost na prijemu primjenjuje se prema prikazanom na slici (Fig.12b). Ako servis dolazi sa lijeve strane osnovne linije odgovornost za prijem gledamo prema slici (Fig.12c). Objašnjenje za ovakvo pokrivanje terena ovisno o strani sa koje servira protivnički igrač može glasiti ovako:

Igrač koji stoji nasuprot servera pokriva manji dio terena jer se nalazi na izravnoj putanji lopte koja putuje brže naspram putanje prema igraču koji stoji diagonalno od servera koji mora pokriti veći dio terena jer ima više vremena za reakciju zbog dužeg leta lopte.

Par odbojke na pijesku može uspješno funkcionirati samo ako oba igrača imaju podjednako dobre vještine prijema servisa. Još bolje je ako oboje imaju odličan prijem. Ako je jedan od igrača dosta lošiji na prijemu i ako to protivnik opazi par neće biti u mogućnosti odigrati uspješan meč. Shodno tome da se zaključiti da je vještina prijema servisa odlučujući faktor za daljnju konstukciju igre jednog para odbojke na pijesku.

Položaj igrača na prijemu može ovisiti o još jednom vrlo važnom elementu – vjetru. Igrači na prijemu pomiču se ovisno o smjeru puhanja vjetra. Igrači se pomiču oko 1 metra naprijed kada vjetar dolazi sa leđa (Fig 13a+b). Ako vjetar puše sa protivničke strane igrači na prijemu pomiču se oko 1-1.5 metar unatrag (Fig 13c+d). Ukoliko vjetar dolazi sa strane igrači se pomiču na stranu suprotnu od smjera puhanja vjetra (Fig 13e+f). Vjetar koji puše dijagonalno preko terena, kao i onaj koji dolazi sa strane prisiljava igrače na prijemu da prilagode svoj položaj u dijagonalno iskrivljenu formaciju kako bi mogli primiti lopte koje skreću prema vjetru ili od vjetra (Fig 14a+b). Servis sa bočnom rotacijom koji leti prema igraču i zatim pod utjecajem vjetra mijenja smijer, npr. servis koji ide prema sredini terena, mora biti primljen od strane igrača prema kojem je usmjerena nova putanja lopte, a nikad onaj od kojeg lopta „bježi“. Neovisno o ovim navedenim uvjetima, početni položaj dva igrača na prijemu može se mijenjati ovisno o protivničkim strategijama servisa ili o trenutnim performansama pojedinog igrača, odnosno o njegovoj mentalnoj snazi.
 
 
Izvor: "Handok for Beach Volleyball" - Homberg/Papageorgiou